Alfahímek és vezérnők – Nőuralom Kaposváron?

2019-05-23 17:59 | #Kaposvár #Politika #Kitekintés

Gender-mozgalmaktól hangos a világ. A női egyenjogúságért folytatott küzdelem lassanként célba ér. Sokak szerint célt tévesztett. A női és férfi egyenjogúság kétségtelenül közel került az optimálishoz, azonban tapasztalhatók a disszonanciák is.

A cikk szerzője Varga Zsolt a Jobbik Somogy 1. Kaposvár választókerületi elnöke, korábban a Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatója volt, azelőtt pedig Somogy Megyei Önkormányzat Park Szociális Otthon és Módszertani Intézmény igazgatója. A jövőben több cikkre is számíthatnak tőle a KPSVR.hu olvasói.

Ugyanis a nők társadalmi hierarchiában történt felzárkóztatása nem kell, hogy együtt járjon a férfiak leépülésével. Pontosabban a hagyományos férfiszerepek fokozatos gyengülésével. Mert alapvetően mégis csak az a helyes és egészséges, ha a férfi az férfi, a nő pedig nő. Ez persze nem azt jelenti, hogy például a nemi identitás kérdése összemosható lenne a témával, a biológiai megközelítéssel, vagy a nemi szerepek összevetésével. Egyszerűbben szólva a férfi női egyenjogúság kérdésének kezelése inkább a viselkedés kultúrájának a kérdése: ki milyen viszonyban van a genderrel, miként gondolkodik a társadalmi nemekről. Minél intelligensebb, annál jobb, minél magasabb szintű, annál erőteljesebb a hatás. Tehát a gender és a férfi női szerepek, a nemi karakterek taglalása nem szükségszerűen oltják ki egymást, nem feltétlenül kell, hogy egymásnak feszüljön a társadalmi érdek és a társadalmi nem az identitással.

Igazából a mértéktartás a lényeg. Nem kell állandóan kvótákat erőltetni, hagyni kell, hogy egészséges önfejlődés menjen végbe a társadalomba. Igaz, egy-egy hatásos mozgalom sokat lendíthet az egyenjogúság ügyén, de az sem helyes, ha agresszív beavatkozással, ráhatással próbálja bárki ezt erőltetni. Példának okáért a politika tesz látványos és sokat nem érő gesztusokat, amikor női kvótákat akar a parlamenti képviselőknél, vagy az állami vezetőknél. Mert ezzel csak kipipál egy kötelező feladatot, de érdemben nem történik semmi. Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy a magyar kormánynak nincs női minisztere.

Érdekes emellett, hogy Kaposváron – a két alfahím politikus mellett – szinte minden fontosabb pozícióban nők vannak. A kormányhivatalban és a polgármesteri hivatalban szinte minden vezető nő,  de ugyanez elmondható a kaposvári állami és önkormányzati intézmények vezetőire is. Ha vicceskedni akarok, azt mondom, hogy a város nőuralom alatt áll, a férfiak akár az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz is fordulhatnának. Hogy miért lehet a városban így? Nyilván azért, mert a város polgármestere és a megyét ténylegesen irányító kaposvári országgyűlési képviselő szeret nőkkel dolgozni. Mert a nők megbízhatók, precízek, szolgálatkészek. Ez valóban így is van. Szerintem itt inkább arról van szó, hogy e derék (sic!) és jó képességű (sic!) politikusok, kiegészülve a nagytekintélyű (sic!) férfiú kormánymegbízottal, azért választ női vezetőket maga köré, mert így kisebb az ellenállás. A nők simulékonyabbak, alázatosabbak, hálásabbak és szolgalelkűbbek a kinevezésekért, kevésbé válnak önálló és határozott karakterré a későbbiekben. Persze általánosítani nem lehet, de a konkrét esetekben ez így van. Vagyis konfliktusok nélkül, könnyedébben lehet a döntéseiket befolyásolni, a kaposvári női vezetőket közvetlenül irányítani. Olvasnak az imádott alfahím gondolataiban.

Persze fordítva is lehet, ha  - „keresd a nőt” alapon - a nők sugallják a döntéseket, gyakorolnak befolyást. Kaposváron azonban ez nem így van, igaz, egyes nőknek valóban komoly befolyása van a legfőbb kaposvári alfahímekre. De ez már egy másik történet: a városházi ladyké és a somogyi nagyasszonyoké. Nem beszélve magáról a first ladyről.

Szerző: Varga Zsolt

Fotó: KaposvárMost