Közgyűlés: volt néhány érdekes mozzanat

2020-01-30 15:40 | #Kaposvár #Politika

Szita Károly nem engedett napirendre venni két ellenzéki előterjesztést, illetve figyelmen kívül hagyott egy név szerinti szavazási kérelmet.

A közgyűlés teljes létszámban kezdhette meg a mai ülést, mivel Felder Frigyes, az összefogás jelöltje, is letette képviselői esküjét. Felder két előterjesztést is benyújtott, azonban Szita Károly nem javasolta napirendre venni azokat, így a fideszes többség le is szavazta. A klímavészhelyzetről és a családon belüli erőszak áldozatainak kialakított krízislakásokról szóltak az előterjesztések. A polgármester később ígéretet tett, hogy a klímavészhelyzetről szóló előterjesztést napirendre veszik a következő közgyűlésen. 

Szita Károly a 2020-as költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2030-ra négy alapvető célt tűz ki Kaposvár fejlődésével kapcsolatban: újraiparosítás, demográfiai válság megoldása, egészséges Kaposvár, és az energiagazdálkodást és az ezzel összefüggő klímavédelmet.

A kérdések sorát Felder Frigyes (ellenzéki összefogás) nyitotta, aki arról kérdezte a polgármestert, hogy kik fizettek kötbért, mely beruházások kapcsán és milyen összegben. Szita Károly válaszában elmondta, hogy a gazdasági igazgató tud pontos választ adni erre a kérdésre. A szülészet felújításáról is érdeklődött a képviselő, mivel december 30-án lejárt a szerződéskötési határidő. A polgármester a kormányra hárította a felelősséget, pontos válasz ezügyben sem érkezett. Egy ingyenes internetszolgáltatás megszűnéséről is érdeklődött Felder Frigyes, amit az idős kaposvári polgároknak biztosítottak még 2018 márciusától, ami a választások után hirtelen megszűnt. Szita Károly erre sem tudott válaszolni, de ígéretet tett, hogy utánanéz a dolognak.

Bereczki Dávid (ellenzéki összefogás) arról érdeklődött, hogy az épülő napelempark mennyiben segíti majd a város energiaellátását. Szita Károly elmondta, hogy a rendszer egy 55 ezres város energiaszükségletét képes ellátni és a 400 milliós telekadóból ki tudják fizetni a közvilágítás költségeit. 

Pintér Rómeó (Fidesz) azt kérdezte, hogy mikor készül el az Óvoda utcában a járda, illetve a Kanizsai utca elején lévő tömbbelsőben mikor lesz térfigyelő kamera. A polgármester válaszában elmondta, hogy idén tervezik az útfelújítást és a térfigyelő kamera felszerelését is.

Csutor Ferenc (Fidesz) egy nagyon fontos ígéretre hívta fel a polgármester figyelmét, hiszen a választási kampányban bejelentették, hogy a „Kisgáti torzó” megszűnik és a Spar befejezi a beruházást. Szita Károly válaszában elmondta, hogy a beruházón múlik, hogy mikor kezdődik az építkezés.

Nadrai Norbert (Szőlősgazdák) egy módosító indítványt is benyújtott, amit a polgármester és a fideszes többség nem támogatott. A lényege az volt, hogy vagy csökkentsék vissza a tanácsnokok megemelt juttatását is a 2014-es szintre és minden képviselő juttatását fagyasszák be, vagy emelkedjen a képviselők tiszteletdíja is a tanácsnokok tiszteletdíjához hasonlóan. A képviselő hozzászólásában kérte a név szerinti szavazást is a módosító javaslatról. Ezt Szita Károly nem vette figyelembe és nem rendelt el név szerinti szavazást, annak ellenére, hogy az öt ellenzéki képviselő azt támogatta. 

A költségvetést végül a fideszes képviselők fogadták csak el.

A másik nagyobb vitát kiváltó téma a városgondnokság megszüntetéséről szóló előterjesztés volt. Szita Károly a hatékonyság növelésével magyarázta a megszüntetést, és egy új vállalatirányítási rendszer bevezetését vetítette előre, ahol nyomon követhetők a feladatok.

Bereczki Dávid (ellenzéki összefogás) arról érdeklődött, hogy mitől lesz majd hatékonyabb a munka, Teveliné Horváth Melinda (ellenzéki összefogás) azt kérdezte, hogy a dolgozókat nem éri-e kár az átszervezéssel, Felder Frigyes pedig megkérdezte, hogy a kaposváriak nyomon tudja-e majd követni, hogy mi történik a saját bejelentéseikkel. A polgármester válaszában kiemelte, hogy szükség van a hatékonyság növelésére, azért kell átalakítani a rendszert, a dolgozók nem járnak majd rosszabbul (azt leszámítva, hogy elvesztik a közalkalmazotti státusszal járó előnyöket – a szerk.) és reméli, hogy a lakossági bejelentéseket is hatékonyabban tudják majd kezelni. 

Az előterjesztés 12 igennel, 2 nemmel, és 3 tartózkodással szavazta meg a közgyűlés. 

 

kpsvr